LIGHT + BUILDING 2018

Prezentace 4 nových kolekcí svítidel a světelných objektů For you from Czechoslovakia oslavuje různé styly, které definovaly jak českou tak celosvětovou architekturu během 20. století: funkcionalismus, strukturalismus, brutalismus a postmodernismus.