MEZIPATRA TROPHY 2021

Barvy a tvary váz odrážejí téma ”Oslava života”. Jejich povrch pokrývají barevné koláže skleněných úlomků charakterizující nečekané momenty překvapení a bujarou slavnostní náladu.